Thảo luận Vàng
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 28/10/2016 09:01
CẬP NHẬT 28/10/2016 09:01
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,281.00 27,341.00
EUR 24,339.00 24,399.00
JPY 213.52 214.12
CHF 22,415.00 22,475.00
CAD 16,775.00 16,835.00
AUD 16,999.00 17,059.00
SGD 16,081.00 16,141.00
HKD 2,870.00 2,900.00
TWD 723.50 727.50
CNY 3,272.00 3,302.00
MYR 5,311.00 5,371.00
THB 637.10 642.10
KRW 19.80 20.20
USD 22,365.00 22,375.00
EIB 35,690.00 35,740.00
SJC 35,690.00 35,740.00
99.99% 34,300.00 34,400.00
95% 32,590.00 32,690.00
XAUUSD 1,270.31 1,270.70
XAUVND 34,253.10 34,278.94
SJC SPREAD 1,436.90 1,461.06
9999 SPREAD 46.90 121.06
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 27/10/2016 11:10
CẬP NHẬT 27/10/2016 11:09
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,291.00 27,351.00
EUR 24,346.00 24,406.00
JPY 215.12 215.72
CHF 22,404.00 22,464.00
CAD 16,808.00 16,868.00
AUD 17,050.00 17,110.00
SGD 16,099.00 16,159.00
HKD 2,870.40 2,900.40
TWD 722.00 726.00
CNY 3,273.00 3,303.00
MYR 5,321.00 5,381.00
THB 638.80 643.80
KRW 19.83 20.23
USD 22,365.00 22,380.00
EIB 35,670.00 35,720.00
SJC 35,660.00 35,710.00
99.99% 34,240.00 34,340.00
95% 32,510.00 32,610.00
XAUUSD 1,265.84 1,266.22
XAUVND 34,132.57 34,165.71
SJC SPREAD 1,527.43 1,544.29
9999 SPREAD 107.43 174.29

Cảm ơn đời mỗi sớm mơi thức dậy
Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương
Hạ Cơ - Hải Dương 27/10/2016 09:23
cảm ơn TraderKNJ - Hồ Chí Minh 27/10/2016 09:13 mổi ngày đều cho giá (yes) like nè (yeuthe)
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 27/10/2016 09:13
CẬP NHẬT 27/10/2016 09:13
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,307.00 27,367.00
EUR 24,349.00 24,409.00
JPY 215.33 215.93
CHF 22,416.00 22,476.00
CAD 16,776.00 16,836.00
AUD 17,056.00 17,116.00
SGD 16,104.00 16,164.00
HKD 2,870.00 2,900.00
TWD 721.90 725.90
CNY 3,273.00 3,303.00
MYR 5,325.00 5,385.00
THB 639.30 644.30
KRW 19.90 20.30
USD 22,370.00 22,380.00
EIB 35,640.00 35,690.00
SJC 35,630.00 35,680.00
99.99% 34,240.00 34,340.00
95% 32,500.00 32,600.00
XAUUSD 1,267.30 1,267.70
XAUVND 34,179.58 34,205.65
SJC SPREAD 1,460.42 1,484.35
9999 SPREAD 60.42 134.35
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 26/10/2016 09:58
CẬP NHẬT 26/10/2016 10:01
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,284.00 27,344.00
EUR 24,357.00 24,417.00
JPY 215.49 216.09
CHF 22,421.00 22,481.00
CAD 16,831.00 16,891.00
AUD 17,134.00 17,194.00
SGD 16,126.00 16,186.00
HKD 2,870.00 2,900.00
TWD 722.30 726.30
CNY 3,277.00 3,307.00
MYR 5,320.00 5,380.00
THB 639.20 644.20
KRW 19.91 20.31
USD 22,355.00 22,370.00
EIB 35,690.00 35,740.00
SJC 35,690.00 35,740.00
99.99% 34,380.00 34,480.00
95% 32,610.00 32,710.00
XAUUSD 1,275.74 1,276.12
XAUVND 34,384.13 34,417.45
SJC SPREAD 1,305.87 1,322.55
9999 SPREAD -4.13 62.55
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 25/10/2016 12:12
CẬP NHẬT 25/10/2016 12:14
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,336.00 27,396.00
EUR 24,346.00 24,406.00
JPY 215.51 216.11
CHF 22,414.00 22,474.00
CAD 16,839.00 16,899.00
AUD 17,041.00 17,101.00
SGD 16,115.00 16,175.00
HKD 2,870.00 2,900.00
TWD 720.90 724.90
CNY 3,274.00 3,304.00
MYR 5,318.00 5,378.00
THB 638.50 643.50
KRW 19.91 20.31
USD 22,365.00 22,375.00
EIB 35,620.00 35,670.00
SJC 35,620.00 35,670.00
99.99% 34,170.00 34,270.00
95% 32,460.00 32,560.00
XAUUSD 1,266.05 1,266.44
XAUVND 34,138.23 34,164.02
SJC SPREAD 1,481.77 1,505.98
9999 SPREAD 31.77 105.98
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 24/10/2016 15:00
CẬP NHẬT 24/10/2016 15:01
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,407.00 27,467.00
EUR 24,368.00 24,428.00
JPY 216.33 216.93
CHF 22,403.00 22,463.00
CAD 16,826.00 16,886.00
AUD 17,040.00 17,100.00
SGD 16,127.00 16,187.00
HKD 2,865.40 2,895.40
TWD 721.30 725.30
CNY 3,283.00 3,313.00
MYR 5,320.00 5,380.00
THB 638.50 643.50
KRW 19.92 20.32
USD 22,365.00 22,380.00
EIB 35,610.00 35,660.00
SJC 35,610.00 35,660.00
99.99% 34,180.00 34,280.00
95% 32,450.00 32,550.00
XAUUSD 1,265.15 1,265.56
XAUVND 34,113.96 34,147.91
SJC SPREAD 1,496.04 1,512.09
9999 SPREAD 66.04 132.09
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 22/10/2016 10:24
CẬP NHẬT 22/10/2016 10:26
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,400.00 27,460.00
EUR 24,370.00 24,430.00
JPY 216.40 217.00
CHF 22,430.00 22,490.00
CAD 16,820.00 16,880.00
AUD 17,010.00 17,070.00
SGD 16,130.00 16,190.00
HKD 2,865.00 2,895.00
TWD 718.50 722.50
CNY 3,290.00 3,320.00
MYR 5,300.00 5,360.00
THB 637.00 642.00
KRW 19.90 20.30
USD 22,370.00 22,380.00
EIB 35,590.00 35,650.00
SJC 35,590.00 35,650.00
99.99% 34,200.00 34,300.00
95% 32,480.00 32,580.00
XAUUSD 1,266.36 1,266.66
XAUVND 34,154.22 34,177.59
SJC SPREAD 1,435.78 1,472.41
9999 SPREAD 45.78 122.41
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 22/10/2016 10:24
CẬP NHẬT 22/10/2016 10:26
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,400.00 27,460.00
EUR 24,370.00 24,430.00
JPY 216.40 217.00
CHF 22,430.00 22,490.00
CAD 16,820.00 16,880.00
AUD 17,010.00 17,070.00
SGD 16,130.00 16,190.00
HKD 2,865.00 2,895.00
TWD 718.50 722.50
CNY 3,290.00 3,320.00
MYR 5,300.00 5,360.00
THB 637.00 642.00
KRW 19.90 20.30
USD 22,370.00 22,380.00
EIB 35,590.00 35,650.00
SJC 35,590.00 35,650.00
99.99% 34,200.00 34,300.00
95% 32,480.00 32,580.00
XAUUSD 1,266.36 1,266.66
XAUVND 34,154.22 34,177.59
SJC SPREAD 1,435.78 1,472.41
9999 SPREAD 45.78 122.41
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 21/10/2016 08:47
CẬP NHẬT 21/10/2016 08:49
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,428.00 27,488.00
EUR 24,432.00 24,492.00
JPY 2.16 2.76
CHF 22,427.00 22,487.00
CAD 16,899.00 16,959.00
AUD 17,039.00 17,099.00
SGD 16,109.00 16,169.00
HKD 2,865.10 2,895.10
TWD 717.30 721.30
CNY 3,292.00 3,322.00
MYR 5,305.00 5,365.00
THB 638.60 643.60
KRW 19.90 20.30
USD 22,360.00 22,375.00
EIB 35,580.00 35,630.00
SJC 35,580.00 35,640.00
99.99% 34,170.00 34,270.00
95% 32,420.00 32,520.00
XAUUSD 1,264.56 1,264.99
XAUVND 34,090.43 34,124.90
SJC SPREAD 1,489.57 1,505.10
9999 SPREAD 79.57 145.10
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 20/10/2016 09:27
CẬP NHẬT 20/10/2016 09:27
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,455.00 27,515.00
EUR 24,514.00 24,574.00
JPY 216.36 216.96
CHF 22,510.00 22,570.00
CAD 16,979.00 17,039.00
AUD 17,132.00 17,192.00
SGD 16,169.00 16,229.00
HKD 2,865.10 2,895.10
TWD 717.50 721.50
CNY 3,300.00 3,330.00
MYR 5,310.00 5,370.00
THB 638.40 643.40
KRW 20.00 20.40
USD 22,345.00 22,360.00
EIB 35,660.00 35,710.00
SJC 35,650.00 35,700.00
99.99% 34,270.00 34,370.00
95% 32,490.00 32,590.00
XAUUSD 1,271.79 1,272.17
XAUVND 34,262.34 34,295.58
SJC SPREAD 1,397.66 1,414.42
9999 SPREAD 7.66 74.42
Long Thanh - Bà Rịa - Vũng Tàu 19/10/2016 21:28
Kit đang tăng dần. (suynghi)
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 19/10/2016 10:44
CẬP NHẬT 19/10/2016 10:46
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,432.00 27,492.00
EUR 24,564.00 24,624.00
JPY 216.36 216.96
CHF 22,536.00 22,596.00
CAD 17,015.00 17,075.00
AUD 17,090.00 17,150.00
SGD 16,202.00 16,262.00
HKD 2,865.20 2,895.20
TWD 717.20 721.20
CNY 3,296.00 3,326.00
MYR 5,317.00 5,377.00
THB 636.00 641.00
KRW 20.02 20.42
USD 22,360.00 22,375.00
EIB 35,570.00 35,630.00
SJC 35,570.00 35,630.00
99.99% 34,110.00 34,210.00
95% 32,380.00 32,480.00
XAUUSD 1,262.90 1,263.49
XAUVND 34,045.68 34,084.44
SJC SPREAD 1,524.32 1,545.56
9999 SPREAD 64.32 125.56
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 17/10/2016 10:12
CẬP NHẬT 17/10/2016 10:12
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,367.00 27,427.00
EUR 24,571.00 24,631.00
JPY 215.02 215.62
CHF 22,540.00 22,600.00
CAD 16,950.00 17,010.00
AUD 16,953.00 17,013.00
SGD 16,131.00 16,191.00
HKD 2,865.00 2,895.00
TWD 716.90 720.90
CNY 3,299.00 3,329.00
MYR 5,309.00 5,369.00
THB 633.10 638.10
KRW 20.07 20.47
USD 22,405.00 22,420.00
EIB 35,550.00 35,610.00
SJC 35,550.00 35,610.00
99.99% 33,950.00 34,050.00
95% 32,240.00 32,340.00
XAUUSD 1,252.93 1,253.34
XAUVND 33,844.88 33,878.62
SJC SPREAD 1,705.12 1,731.38
9999 SPREAD 105.12 171.38
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 16/10/2016 12:30
CẬP NHẬT 16/10/2016 12:31
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 27,350.00 27,410.00
EUR 24,560.00 24,620.00
JPY 215.60 216.20
CHF 22,550.00 22,610.00
CAD 16,970.00 17,030.00
AUD 16,980.00 17,040.00
SGD 16,200.00 16,260.00
HKD 2,865.00 2,895.00
TWD 717.80 721.80
CNY 3,295.00 3,325.00
MYR 5,317.00 5,377.00
THB 634.00 639.00
KRW 20.09 20.49
USD 22,405.00 22,420.00
EIB 35,540.00 35,600.00
SJC 35,530.00 35,580.00
99.99% 33,930.00 34,030.00
95% 32,220.00 32,320.00
XAUUSD 1,250.87 1,251.17
XAUVND 33,789.24 33,819.97
SJC SPREAD 1,750.76 1,780.03
9999 SPREAD 140.76 210.03
Khách mua vàng chiếm áp đảo - vnexpress.net 28/10/2016 09:57

Thời gian qua, giá vàng tăng giảm đan xen nhau với biên độ...

Giá vàng tiếp tục nhích nhẹ - Cafef.vn 28/10/2016 09:30

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng tiếp tục đà tăng...

Vàng tăng nhẹ khi bất ổn về lộ trình nâng lãi suất của Fed tăng cao - vietstock.vn 28/10/2016 14:55

Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ vào ngày thứ Năm khi số...

Vàng SJC giảm nhẹ theo thế giới - vnexpress.net 27/10/2016 10:11

Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 50.000 đồng so với hôm qua...

Vàng trong nước vẫn duy trì tình trạng "ngủ yên" - vietstock.vn 27/10/2016 16:56

Lúc 08h30, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý...

Giá vàng và USD cùng hạ nhiệt - Cafef.vn 27/10/2016 09:11

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng giảm nhẹ từ 50 –...

Vàng giảm giá thêm - vnexpress.net 27/10/2016 09:03

Đồng đôla ổn định khiến giá vàng tiếp tục giảm nhẹ dù nhu...

Vàng rút khỏi đỉnh 3 tuần  - vietstock.vn 27/10/2016 14:22

Các hợp đồng vàng tương lai rút khỏi mức cao nhất trong 3...

Giá vàng khởi sắc, tăng nhẹ lên mức 35.74 triệu đồng/lượng - vietstock.vn 26/10/2016 17:16

Lúc 08h30, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý...

Vàng trong nước và USD cùng tăng giá - vnexpress.net 26/10/2016 09:47

Mỗi lượng vàng miếng trong nước tăng cả trăm nghìn đồng...

Tỷ giá đồng nhân dân tệ phá tiếp mức đáy thấp nhất trong 6 năm - ndh.vn 24/10/2016 17:36

Theo Hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc (CFETS), tỷ giá...

Tiền gửi người dân sẽ ra sao khi phá sản ngân hàng? - Cafef.vn 24/10/2016 14:34

Cho dù người gửi tiền có gửi 1 tỷ đồng tại một ngân hàng thì...

Tiền ảo - "đứa con" vô thừa nhận - Cafef.vn 23/10/2016 13:29

Mặc dù đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng, nhưng ít...

Cơ hội mua đồng Euro sắp tới - ndh.vn 21/10/2016 07:17

(NDH) Khi tỷ giá gần ngưỡng 1,05, chúng ta thấy những dấu...

Tỷ giá có thể lên 22.700 đồng/USD vào cuối năm - Cafef.vn 14/10/2016 09:32

Đó là dự báo của VinaCapital đưa ra tại Hội nghị các nhà đầu...

Mất tiền oan khi cà thẻ: khiếu nại ở đâu? - Cafef.vn 10/10/2016 15:08

Sự việc du khách người Úc Caracciolo David John bị máy cà...

Người dân Hà Nội và Sài Gòn "thờ ơ" khi vàng giảm mạnh - Cafef.vn 10/10/2016 09:19

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng nhích nhẹ từ 10 –...

Làm gì để tránh mất tiền oan khi thanh toán bằng thẻ? - vnexpress.net 10/10/2016 08:28

Để tránh bị mất tiền oan khi quẹt thẻ tại các điểm chấp nhận...

Bảng Anh mất hơn 6% trong 2 phút - Cafef.vn 07/10/2016 08:47

Có lúc bảng Anh đã chạm mốc 1,1841 USD đổi 1 bảng.

Đồng Bảng Anh "rơi tự do" 6% một phiên, thấp nhất trong 31 năm - ndh.vn 07/10/2016 09:38

(NDH) Đầu phiên giao dịch ngày 7/10, đồng Bảng Anh giảm 6,1%...

Thảo luận Forex
lưu niệm - Hồ Chí Minh 28/10/2016 06:26
Tin cơ bản thứ sáu, 28/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct28.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 27/10/2016 06:06
Tin cơ bản thứ năm, 27/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct27.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 26/10/2016 16:14
Tin cơ bản thứ tư,26/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct26.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 24/10/2016 19:14
Tin cơ bản thứ hai, 24/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct24.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 21/10/2016 06:09
Tin cơ bản thứ sáu, 21/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct21.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 20/10/2016 05:41
Tin cơ bản thứ năm, 20/11
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct20.2016

TraderKNJ - Hồ Chí Minh 19/10/2016 12:15
nzd>aud>gbp>cad>xau>chf>jpy>eur
Buy nzd/eur
https://www.tradingview.com/x/aBMyP3Fs/

lưu niệm - Hồ Chí Minh 19/10/2016 06:12
Tin cơ bản thứ tư, 19/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct19.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 18/10/2016 06:12
Tin cơ bản thứ ba, 18/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct18.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 17/10/2016 06:10
Tin cơ bản thứ hai, 17/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct17.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 14/10/2016 06:04
Tin cơ bản thứ sáu, 14/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct14.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 12/10/2016 21:11
Tin cơ bản thứ năm, 13/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct13.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 11/10/2016 10:23
Tin cơ bản thứ ba, 11/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct11.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 07/10/2016 06:10
Tin cơ bản thứ sáu, 7/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct7.2016

lưu niệm - Hồ Chí Minh 07/10/2016 06:10
Tin cơ bản thứ bảy, 8/10
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct8.2016

Thảo luận Chứng
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 16/09/2016 18:46
Khuyến nghị: Nhanh chóng Bán tháo danh mục hiện có. Chỉ cất giữ Obama.

Chúc các bác giao dịch thành công.

http://gocnhintraderknj.blogspot.com/2016/04/phan-tich-chi-so-vnindex.html

TraderKNJ - Hồ Chí Minh 05/09/2016 15:00
Vờ ni xuất hiện mô hình 2 đỉnh. Tuy nhiên mập vẫn chưa thi triển úp bô đại pháp.
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 15/06/2016 16:29
Vnindex tiếp tục Uptrend. Tuy nhiên rủi ro hiện ở mức cao: ptkt xuất hiện phân kỳ. Tình hình nợ công và nợ xấu không mấy sáng sủa.
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 14/06/2016 14:19
Các nguồn dữ liệu biểu đồ để phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam

http://gocnhintraderknj.blogspot.com/2016/06/bieu-o-phan-tich-chung-khoan-viet-nam.html

Biểu đồ Amibrokers

TraderKNJ - Hồ Chí Minh 06/06/2016 13:25
Hôm nay là ngày thực sự cần theo dõi sát sao vnindex vì thế nến úp bộ đại pháp đã xuất hiện

Xem phân tích chi tiết tại đây:
http://gocnhintraderknj.blogspot.com/2016/04/phan-tich-chi-so-vnindex.html

TraderKNJ - Hồ Chí Minh 06/06/2016 12:36
Bản tin thị trường 06/06/2016
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 03/06/2016 11:09
Bảng tin thị trường 03/06/2016
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 31/05/2016 15:16
Vnindex đóng 618,44 tăng +3,94 khớp lệnh 121.509.400cp với tổng giá trị 2.179,08 tỷ. Đỉnh rất gần quanh 622

Xem chi tiết tại: http://gocnhintraderknj.blogspot.com/2016/04/phan-tich-chi-so-vnindex.html

kimnguyen - Đồng Nai 16/04/2016 11:29
Vnindex có 5 phiên xà quần quanh 58x, mà không thể đột phá, khối lượng thấp, tổng giá trị giao dịch không cao. Thời điểm này vào hàng thì rủi ro rất cao.

PTKT: chạm fibo1618 tại 586.4, kết hợp mô hình sóng elli trần. Khả năng sẽ khó tăng tiếp. Cần quan sát kỹ Vnindex tại vùng này.

PTCB: Dòng tiền đang được NHTW bơm ròng. Tỷ giá bắt đầu rục rịch. Vàng đang downtrend.

kimnguyen - Đồng Nai 15/04/2016 12:41
Sáng 15/4 thanh khoản rất kém.

http://vneconomy.vn/chung-khoan/chung-khoan-sang-154-thanh-khoan-rat-kem-20160415115528266.htm
kimnguyen - Đồng Nai 31/01/2016 16:44
Close 555 đón tết (gatrungvang)
kimnguyen - Đồng Nai 28/09/2015 12:50
Vờ ni vẫn tèo
kimnguyen - Đồng Nai 03/09/2015 11:57
Vnindex vẫn đang lùi
kimnguyen - Đồng Nai 31/08/2015 15:16
Về đâu em hỡi !!!
kimnguyen - Đồng Nai 26/08/2015 11:06
Vnindex: lực bắt đáy đã có. Tiến về 580. Maybe
Thư giãn - Sức khỏe
lưu niệm - Hồ Chí Minh 28/10/2016 06:28
Lý do không nên làm việc vì tiền
Mọi người làm việc vì tiền và để kiếm sống. Đây chính là thực tế. Nếu không có tiền, chúng ta không thể chi trả cho các nhu cầu thiết, như nơi ở, đồ ăn, quần áo. Tuy nhiên, bạn cũng không nên để tiền kiểm soát mình. Vì khi đó, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và sự thỏa mãn.

Vấn đề ngày nay là phần lớn mọi người làm những công việc mà họ không thích, chỉ để kiếm tiền. Họ cho rằng nếu kiếm đủ tiền để mua xe sang, quần áo đẹp, đồ điện tử xịn,... họ sẽ vui vẻ. Tuy nhiên, họ đã quên mất một điều - tiền không thể mua hạnh phúc.

Hãy làm việc mình thích và kiếm tiền từ chúng. Nếu không, bạn có thể gặp phải những vấn đề sau đây:

1. Bạn sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền

Kể cả bạn có là nhân viên được trả lương cao nhất ở cấp bậc của mình trong công ty, bạn sẽ vẫn cảm thấy thiệt thòi. Vì thế, bạn sẽ luôn phàn nàn về lương lậu và nói về việc ai đó được trả nhiều hơn, dù bạn xứng đáng hơn. Kết quả là bạn cảm thấy không hạnh phúc và không thỏa mãn.

2. Thường xuyên nhảy việc

Vì không vui vẻ và cảm thấy không được trả lương xứng đáng, bạn sẽ luôn nhìn sang các công ty khác mà bạn cảm thấy mình sẽ được trả nhiều hơn. Đó là lý do bạn sẽ nhảy việc thường xuyên. Đầu tiên, bạn có thể hạnh phúc một chút, vì được gặp người mới, và vào môi trường mới. Tuy nhiên, khi đã quen với nó rồi, cảm xúc này sẽ biến mất và bạn lại rơi vào tình trạng cũ, trừ phi công việc mới thực sự là đam mê của bạn.

3. Mắc nợ nhiều hơn

Một khi đã tốt nghiệp Đại học và đi làm, bạn sẽ phải trả nợ học phí. Sau đó, bạn có thể muốn mua nhà và lại đi vay tiền. Nhưng bạn vẫn muốn duy trì phong cách sống của mình, mua smartphone mới nhất hoặc đi châu Âu du lịch. Bạn tự tin với những khoản chi này vì nghĩ mình có thể trả chúng sua. Việc này sẽ sớm biến thành vòng luẩn quẩn, khi bạn lấy lương và chỉ dùng nó để trả nợ. Nạn sẽ mãi mắc kẹt trong công việc lương cao, dù không mấy thích thú, vì nó là cách duy nhất giúp bạn trả nợ.

4. Trở thành nô lệ đồng tiền

Sau một thời gian, tiền sẽ bắt đầu kiểm soát bạn, thay vì bạn kiếm soát chúng. Bạn sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền. Đừng quên rằng tiền không phải là điều quan trọng nhất thế giới. Vì thế, đừng để nó làm trung tâm cuộc sống của bạn. Hãy đi theo thứ khiến bạn cảm thấy mình đang sống và có niềm vui.

Hà Thu (theo Entrepreneur)
lưu niệm - Hồ Chí Minh 29/09/2016 06:22
Khách hàng tính toán với việc bị tự động cài hàng chục dịch vụ giá trị gia tăng, anh đã bị móc túi gần một triệu đồng mỗi tháng khi sử dụng cùng lúc nhiều số di động.

Cú pháp kiểm tra các dịch vụ Giá trị gia tăng đang sử dụng:
+ MobiFone: Soạn KT gửi 994
+ Viettel: Soạn TC gửi 1228
+ VinaPhone: Soạn TK gửi 123
http://goldonline.vn/Tin-RSS/Tin-Ngan-hang-Tien-te/Nguoi-dung-di-dong-bi-moc-tui-tien-trieu-moi-thang.aspx
lưu niệm - Hồ Chí Minh 09/05/2016 15:04
Câu chuyện cảm động về Mẹ khiến ai đọc cũng rơi nước mắt (hoahong)
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 20/04/2016 21:27
(mattroi) (hoahong)
lưu niệm - Hồ Chí Minh 19/04/2016 10:24
Những điều thú vị về trẻ sơ sinh khiến mẹ "té ngữa" (hoa)
kimnguyen - Đồng Nai 16/04/2016 17:25
Thư giãn cuối tuần
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 15/04/2016 21:15
Thư giãn cuối tuần
3 vị tướng người Nhật, Mỹ và Việt Nam thi xem quân đội của ai dũng cảm nhất.
Người Mỹ nói :
Bây giờ tôi cho 1 tiểu đội lính của mình vào một căn phòng. Sau khi tôi thả 1 sợi lông chạm đất thì 1 phút sau lính của tôi sẽ tự sát hết.
Quả đúng như vậy, sau khi vị tướng người Mỹ thả sợi lông xuống đất và đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng cầu kinh của binh sĩ Mỹ và một phút sau tất cả đều tự sát hết.
Đến lượt vị tướng người Nhật nói:
Cần gì phải 1 phút. Chỉ cần sợi lông chạm đất là lính của tôi sẽ tự sát hết.Khi ông ta thả sợi lông rồi vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng súng nổ và tất cả đều đã chết.
Đến lượt Vị tướng Việt thì ông cũng làm như vậy và ba vị tướng ngồi chờ.
Nhưng chờ đến nửa tiếng mà vẫn chưa nghe tiếng súng nên hai vị tướng kia cười chế diễu vị tướng Việt...
Nhưng rồi ông cười khẩy và dẫn hai vị tướng kia vào phòng.
Hai vị tướng kia há hốc mồm kinh ngạc vì tất cả anh lính đều đang nằm dưới sàn nhà.... thổi lông gà để không cho nó chạm đất......
ST
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 13/04/2016 23:32
(baibai) (buonngu)
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 13/04/2016 23:19
lưu niệm - Hồ Chí Minh 07/04/2016 15:16 (hoahong)
lưu niệm - Hồ Chí Minh 07/04/2016 15:16
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 07/04/2016 13:20
"mất thứ gì cũng không bằng mất nhân phẩm." (hoa)
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 07/04/2016 13:20
BÀI HỌC VỀ SỰ DỐI TRÁ:
Cuối cùng có một lần, cô trực tiếp đến bộ phận nhân lực của một công ty, yêu cầu giám đốc đưa ra một lý do vì sao từ chối cô. Kết cục họ đưa ra một lí do khiến cô không ngờ.
"Thưa cô, chúng tôi không hề phân biệt chủng tộc, ngược lại chúng tôi rất coi trọng cô. Lúc cô đến phỏng vấn, chúng tôi đều rất hài lòng với môi trường giáo dục và trình độ học vấn của cô, thực ra nếu xét trên phương diện năng lực, cô chính là người mà chúng tôi tìm kiếm."
"Vậy tại sao công ty ngài lại không tuyển dụng tôi?"
"Bởi chúng tôi kiểm tra lịch sử tín dụng của cô và phát hiện ra cô đã từng ba lần bị phạt tiền vì tội trốn vé"
Chuyện này chứng tỏ hai điều:
Một là cô không coi trọng quy tắc. Cô lợi dụng những lỗ hổng trong quy tắc và sử dụng nó.
Hai, cô không xứng đáng được tin tưởng.
Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ mãi mãi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức.
Đạo đức là phẩm chất cơ bản nhất của con người, cũng là nhân cách của một người.
Một người dù ưu tú đến đâu nhưng nhân cách có vấn đề, cũng sẽ mất đi niềm tin và sự ủng hộ của người khác.
Tôi cho các bạn lời khuyên chân thành, trong sự nghiệp cần phải dựa vào năng lực và chân thành của bản thân, mất thứ gì cũng không bằng mất nhân phẩm. ( ST )
lưu niệm - Hồ Chí Minh 09/03/2016 05:35
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 08/03/2016 12:56
(cuoingoacmieng)
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 08/03/2016 12:56
Vova Vào nhà sách
- Cho tôi hỏi cuốn "Gia đình hạnh phúc" nằm ở dãy nào?
- Sách thể loại viễn tưởng, nằm ở dãy số 1.
- Thế sách "Đạo vợ chồng" thì sao?
- Dãy số 2, loại võ thuật, đấu đá, cạnh ngăn Nhu Đạo, Hiệp Khí Đạo ....
- Còn cuốn "Cách tiết kiệm để mua nhà"?
- Loại tổng hợp chứng vọng tưởng, nằm trong thể loại sách tâm thần, dãy số 8.
- Thể còn cuốn "Làm thế nào để thăng quan tiến chức"?
- Loại sách tội phạm hình sự này nằm dãy số 3.
- Vậy còn cuốn nổi tiếng "Đàn ông trụ cột gia đình"?
- Xin lỗi, chỗ chúng tôi không kinh doanh truyện cổ tích...
Hôm nay Ngày Phụ Nữ 08.03
(cuoingoacmieng) (hoahong) .
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 04/03/2016 08:42
lưu niệm - Hồ Chí Minh 04/03/2016 00:10
(mattroi) (battay) (hoahong)
lưu niệm - Hồ Chí Minh 04/03/2016 00:10
Thanh Trà - Hồ Chí Minh
Cám ơn Thanh Trà, các bài đăng của bạn rất là hay và có ý nghĩa trong cuộc sống (votay)
Thông báo ban Quản Trị
01/05/2013 22:38
Lượt xem 19858
Ban Quản trị không chịu trách nhiệm về tất cả tin post của các bạn và có quyền xử lý các tin post không phù hợp với đường hướng và quy định của web goldonline.vn
29/04/2013 14:39
Lượt xem 18369
Mobile: 090 999 3960
Email: goldonlinesys@gmail.com
Skype: golvn.sys
16/05/2014 10:20
Lượt xem 44425
thao tác :
- nhấp đúp vào icon kết nối mạng -> nhấp đúp Properties -> nhấp vào mục Internet Protocol (TCP/IP) => nhấp đúp vào Properties -> - nhập các thông số vào (xem hình minh họa) => nhấp ok Các thông số :
cách 1 :
DNS1 : 8.8.8.8 và DNS2: 208.67.222.222
cách 2 :
DNS1 : 208.67.220.220 và DNS2: 208.67.222.222
01/10/2013 09:40
Lượt xem 21527
Nhiếp ảnh viên Thầy Dự, chị Binboons và anh Lộc Phát.
19/06/2013 09:49
Lượt xem 19771
Đường hướng Diễn đàn, Ý nghĩa Logo, Chủ đề các Trang, và Thành phần Ban Quản trị.
29/04/2013 16:10
Lượt xem 19647
Phiên bản mobile vừa nhanh vừa nhẹ và cũng đầy đủ các chức năng như máy tính, dùng cho Ipad, Iphone và các loại điện thoại...
11/11/2013 15:29
Lượt xem 19377
Được sự ủy thác của một số ân nhân, sáng nay Mod đã đi Ba Tri trở lại Trường Tiểu học An Phú Trung để trao quà cho em Tường Vi (khối 3) và một số em học sinh khuyết tật còn lại...
30/09/2013 08:38
Lượt xem 18653
Chung tay gây Quỹ Học bổng hưởng ứng theo dự án của anh Chim Cúc Cu, danh sách các bạn 3 miền đất nước và hải ngoại:
chị chimcútcon, chị Julia, chị binboons, chị Huỳnh Uyên, chị xauvân, chị khonggian, chị Hảo thư, chị ThanhHuyền, chị thuphuong, chị H.Nhung, chị muathuroi, anh Đại bàng, anh Gấu tèo, anh Lộc Phát, anh Chim Cúc Cu, anh bovang, anh rongreu, anh NgocAnh (editor), anh chilinhsjc (editor) và chị Mod (Quản trị viên trang web) và một số bạn xin được ẩn danh…
29/04/2013 16:07
Lượt xem 17831
Server cũ chuyển sang server mới...
Đang tải bảng giá vàng...
Đang tải bảng tỷ giá...
Lực thị trường mua/bán
Kiến thức thị trường Vàng và Forex
25/05/2013 09:31
Lượt xem 67633
Vàng đương nhiên là quý rồi nhưng vàng cũng có nhiều loại khác nhau, từ 24K, 18K … cho tới 10K. Vậy những con số này có ý nghĩa gì đối với chất lượng vàng?
25/05/2013 19:47
Lượt xem 59150
1 ounce vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?
25/05/2013 08:04
Lượt xem 34828
vàng trắng là hợp chất đa nguyên tố không phải là một đơn chất trong bảng tuần hoàn MENDELEEP.
25/05/2013 09:56
Lượt xem 32104
Hãy cùng chúng tôi đọc những chia sẻ dưới đây để có thể lựa chọn được loại trang sức gắn đá quý phù hợp cho bạn nhất
25/05/2013 09:06
Lượt xem 31626
Để người tiêu dùng có thêm thông tin về nguyên liêu chế tác trang sức, vàng, bạc và các kim loại quý. Chúng tôi cung cấp tới quý vị một số hiểu biết cơ bản về nguyên liệu phụ, phụ liệu dùng trong gia công chế tác kim hoàn
16/07/2013 20:44
Lượt xem 31525
US Dollar Index là chỉ số đo sức mạnh của đô la Mỹ (USD) so với 6 đồng tiền chủ chốt khác.
25/05/2013 07:35
Lượt xem 29605
bóng ký và bóng phân đều là vàng, trong quá trình phân kim mà ra, tên này là tên người dân đặt cho
19/06/2013 09:17
Lượt xem 29541
* Mùa Hè (từ tháng 4 đến tháng 11): - Phiên Á bắt đầu từ 5h sáng - Phiên Âu bắt đầu từ 14h20 đến 22h20 - Phiên Mỹ bắt đầu từ 19h20 đến 4h sáng hôm sau
* Mùa Đông (từ tháng 11 đến tháng 4) : - Phiên Á bắt đầu từ 6h sáng - Phiên Âu bắt đầu từ 15h20 đến 23h20 - Phiên Mỹ bắt đầu từ 20h20 đến 5h sáng hôm sau
25/05/2013 09:47
Lượt xem 28889
Khi bạn được thừa hưởng một trang sức đá quý mà bạn không biết cách nào để nhận biết giá trị hay bạn muốn trờ thành một người sành sỏi về trang sức hơn, chúng tôi xin chia sẻ một vài thông tin có thể sẽ hữu ích cho bạn trong việc nhận biết đá quý.
03/05/2013 07:34
Lượt xem 28218
Chỉ số giá sản xuất (PPI) đo lường mức độ lạm phát trải qua bởi các nhà sản xuất...
25/05/2013 09:50
Lượt xem 28160
Làm cách nào để phân biệt được kim cương thật và kim cương nhân tạo?
25/05/2013 07:39
Lượt xem 28107
Khi đi mua nữ trang, chúng ta hay nghe nói về hai loại chất liệu là vàng trắng và bạch kim, làm thế nào để phân biệt chúng?
02/05/2013 14:38
Lượt xem 26500
Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda....
25/05/2013 20:23
Lượt xem 26367
Các thông tin cơ bản : Mỹ, Biên bản cuộc họp của FOMC, Châu Á, Châu Âu
25/05/2013 08:27
Lượt xem 25931
Ngành nào cũng có các thuật ngữ riêng cho ngành đó. Trong giao dịch vàng cũng có các thuật ngữ riêng. bảng dưới đây liệt kê một số thuật ngữ hay được sử dung trong giao dịch vàng.
02/05/2013 14:29
Lượt xem 25595
Với lượng vàng nắm giữ khổng lồ, mỗi động thái mua bán của SPDR Gold Trust đều ảnh hưởng mạnh tới thị trường.
24/05/2013 15:49
Lượt xem 24689
Trailing stop là một công cụ hiệu quả trong MT4 giúp trader tối đa hoá lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro. Công cụ này cực kì hữu ích khi nó tự động di chuyển mức stop loss cùng chiều với xu hướng giá mà trader kì vọng
25/05/2013 19:56
Lượt xem 24653
Giảm lạm phát là việc giảm mức độ lạm phát theo thời gian, còn giảm phát là mức độ giảm xuống dưới 0%.
25/10/2013 06:11
Lượt xem 23708
Mua bán vàng là cách làm dễ dàng nhất với các nhà đầu tư cá nhân, kể cả mua dưới dạng vật chất hay trên tài khoản.
25/05/2013 20:34
Lượt xem 23680
Những thị trường tài chính có ảnh hưởng tới thị trường ngoại hối: hàng hóa, trái phiếu, chứng khoán