Thảo luận Forex
lưu niệm - Hồ Chí Minh 28/02/2017 06:36
Tin cơ bản thứ ba, 28/2
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb28.2017

lưu niệm - Hồ Chí Minh 27/02/2017 05:14
Tin cơ bản thứ hai, 27/2
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb27.2017

lưu niệm - Hồ Chí Minh 24/02/2017 05:58
Tin cơ bản thứ sáu, 24/2
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb24.2017

bovang - Long An 23/02/2017 20:21
h4 https://charts.mql5.com/14/193/gold-h4-fxpro-financial-services.png
bovang - Long An 23/02/2017 19:35
ra coi h4 đẩy cục 3 (yeumaragio)
bovang - Long An 23/02/2017 18:19
https://charts.mql5.com/14/191/gold-d1-fxpro-financial-services.png
lưu niệm - Hồ Chí Minh 23/02/2017 06:53
Tin cơ bản thứ năm, 23/2
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb23.2017

bovang - Long An 22/02/2017 12:11
buy limit vàng 1233x tp 5u (imlang)
lưu niệm - Hồ Chí Minh 22/02/2017 11:50
Tin cơ bản thứ tư, 22/2
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb22.2017

locduocsy - Hồ Chí Minh 22/02/2017 06:37
Ba ngày cuối tuần và các tuần tới ...tăng
locduocsy - Hồ Chí Minh 22/02/2017 06:34

bovang - Long An 21/02/2017 22:33
tính từ diểm này + - 50u (mogiuabanngay)
bovang - Long An 21/02/2017 22:22
pak có hỏi cắc cớ kg vậy (ngacnhien)
Minh Trang - Cần Thơ 21/02/2017 22:13
xuống tới mức nào vậy bác? bác thấy đỉnh chưa bác. (mogiuabanngay)
bovang - Long An 21/02/2017 22:12
xem con h4 coi đúng kg (cuoinhanrang) chắc chắn nó đẩy cục 3 tạo đỉnh mới rùi mới xuống nè https://charts.mql5.com/14/167/gold-h4-fxpro-financial-services.png
Thảo luận Vàng
Lộc Phát - Bình Dương 28/02/2017 16:11
Chém 53.
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 28/02/2017 08:22
CẬP NHẬT 28/02/2017 08:22:06
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 28,270.00 28,330.00
EUR 24,040.00 24,100.00
JPY 202.70 203.30
CHF 22,540.00 22,600.00
CAD 17,340.00 17,400.00
AUD 17,470.00 17,530.00
SGD 16,160.00 16,220.00
HKD 2,915.00 2,945.00
TWD 740.00 744.00
CNY 3,260.00 3,290.00
MYR 5,090.00 5,150.00
THB 657.00 662.00
KRW 19.60 20.00
USD 22,800.00 22,820.00
SJC 36,800.00 36,880.00
99.99% 34,270.00 34,370.00
95% 32,480.00 32,580.00
XAUUSD 1,252.78 1,253.17
XAUVND 34,437.44 34,478.38
SJC SPREAD 2,362.56 2,401.62
9999 SPREAD -167.44 -108.38
99% 33,676.63 34,026.30
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 27/02/2017 10:26
CẬP NHẬT 27/02/2017 10:26:34
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 28,270.00 28,330.00
EUR 24,050.00 24,110.00
JPY 202.70 203.30
CHF 22,550.00 22,610.00
CAD 17,350.00 17,410.00
AUD 17,480.00 17,540.00
SGD 16,200.00 16,260.00
HKD 2,920.00 2,950.00
TWD 742.00 746.00
CNY 3,275.00 3,305.00
MYR 5,100.00 5,160.00
THB 657.00 662.00
KRW 19.65 20.05
USD 22,820.00 22,835.00
SJC 36,900.00 36,970.00
99.99% 34,320.00 34,420.00
95% 32,570.00 32,670.00
XAUUSD 1,256.44 1,256.85
XAUVND 34,568.35 34,602.36
SJC SPREAD 2,331.65 2,367.64
9999 SPREAD -248.35 -182.36
99% 33,769.95 34,075.80
locduocsy - Hồ Chí Minh 27/02/2017 06:51

locduocsy - Hồ Chí Minh 25/02/2017 07:45

TraderKNJ - Hồ Chí Minh 24/02/2017 14:56
CẬP NHẬT 24/02/2017 14:56:08
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 28,580.00 28,640.00
EUR 24,100.00 24,160.00
JPY 201.70 202.30
CHF 22,590.00 22,650.00
CAD 17,370.00 17,430.00
AUD 17,550.00 17,610.00
SGD 16,180.00 16,240.00
HKD 2,920.00 2,950.00
TWD 742.50 746.50
CNY 3,275.00 3,305.00
MYR 5,100.00 5,160.00
THB 656.00 661.00
KRW 19.65 20.05
USD 22,820.00 22,840.00
SJC 36,900.00 3,700.00
99.99% 34,180.00 34,280.00
95% 32,420.00 32,520.00
XAUUSD 1,253.35 1,253.67
XAUVND 34,483.33 34,522.37
SJC SPREAD 2,416.67 -30,822.37
9999 SPREAD -303.33 -242.37
99% 33,614.42 33,937.20
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 24/02/2017 09:38
CẬP NHẬT 24/02/2017 09:38:21
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 28,550.00 28,610.00
EUR 24,060.00 24,120.00
JPY 201.60 202.20
CHF 22,580.00 22,640.00
CAD 17,370.00 17,430.00
AUD 17,530.00 17,590.00
SGD 16,170.00 16,230.00
HKD 2,925.00 2,955.00
TWD 740.00 744.00
CNY 3,275.00 3,305.00
MYR 5,095.00 5,155.00
THB 656.00 661.00
KRW 19.60 20.00
USD 22,830.00 22,850.00
SJC 36,830.00 36,930.00
99.99% 34,150.00 34,250.00
95% 32,370.00 32,470.00
XAUUSD 1,248.97 1,249.34
XAUVND 34,377.89 34,418.20
SJC SPREAD 2,452.11 2,511.80
9999 SPREAD -227.89 -168.20
99% 33,562.58 33,907.50
locduocsy - Hồ Chí Minh 23/02/2017 07:15
Trước cuộc thi chạy đường trường vận động viên bao giờ cũng phải khởi động kỹ..kit cũng thế...mục tiêu đường trường 1300
https://www.flickr.com/photos/giavang-locduocsy/32934296471/in/photostream
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 22/02/2017 10:21
CẬP NHẬT 22/02/2017 10:21:11
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 28,470.00 28,530.00
EUR 24,070.00 24,130.00
JPY 200.90 201.50
CHF 22,580.00 22,640.00
CAD 17,360.00 17,420.00
AUD 17,510.00 17,570.00
SGD 16,070.00 16,130.00
HKD 2,920.00 2,950.00
TWD 737.00 741.00
CNY 3,275.00 3,305.00
MYR 5,080.00 5,140.00
THB 655.00 660.00
KRW 19.55 19.95
USD 22,850.00 22,865.00
SJC 36,820.00 36,900.00
99.99% 33,970.00 34,070.00
95% 32,220.00 32,320.00
XAUUSD 1,235.97 1,236.32
XAUVND 34,049.86 34,081.86
SJC SPREAD 2,770.14 2,818.14
9999 SPREAD -79.86 -11.86
99% 33,407.05 33,729.30
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 21/02/2017 15:14
Đường tềnh đôi ngả, hẹn gặp em gôn tại cây chuối 1,2km
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 21/02/2017 15:13
CẬP NHẬT 21/02/2017 15:12:50
LOẠI GIÁ MUA GIÁ BÁN
GBP 28,310.00 28,370.00
EUR 24,100.00 24,160.00
JPY 200.70 201.30
CHF 22,620.00 22,680.00
CAD 17,330.00 17,390.00
AUD 17,450.00 17,510.00
SGD 16,050.00 16,110.00
HKD 2,920.00 2,950.00
TWD 735.50 739.50
CNY 3,270.00 3,300.00
MYR 5,075.00 5,135.00
THB 655.00 660.00
KRW 19.45 19.85
USD 22,850.00 22,870.00
SJC 36,800.00 36,890.00
99.99% 33,970.00 34,070.00
95% 32,200.00 32,300.00
XAUUSD 1,233.21 1,233.60
XAUVND 33,973.83 34,014.32
SJC SPREAD 2,826.17 2,875.68
9999 SPREAD -3.83 55.68
99% 33,386.32 33,729.30
locduocsy - Hồ Chí Minh 11/02/2017 07:24
Sang tuần sẽ thấy lại 1240...và chợt thấy 1250...tiếp tục tăng cho đến khi gặp 1277..đạt mốc 1300...hay hơn nữa 1317
https://www.flickr.com/photos/giavang-locduocsy/32013327793/in/photostream
lưu niệm - Hồ Chí Minh 28/01/2017 00:00
(firework) (firework) Chúc Mừng Năm Mới ĐINH DẬU 2017 (firework) (beerchung)
http://goldonline.vn/Trang-thu-gian/Video-tong-hop/Nhac/Ly-ruou-mung-hop-ca-Asia.aspx

Drlam - Hậu Giang 16/01/2017 09:58
các đại ca ( cao thủ ) vàng vật chết và vàng tài khoản ở diễn đàn này qui ẩn sơn lâm hết rồi. qua thời gian chắc thành sơn chủ hay cóc chủ đây ha ha ha ... (cuoingoacmieng) (cuoilanlon) (baibai)
lưu niệm - Hồ Chí Minh 05/01/2017 06:54
Giá vàng ngày 5/1/2017: Những tác động đan xen từ thị trường khiến giá vàng diễn biến khó lường.
Trên thị trường thế giới, tính tới 5h sáng 4/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức gần 1.160 USD/ounce, tăng so với mức 1.150,9 USD/ounce chốt phiên cuối năm 2016. Giá vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York tăng 9,1 USD lên 1.160,7 USD/ounce.

Hiện vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng hiện có giá gần 32,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 4,2 triệu đồng/lượng.

Rủi ro lớn nhất trong tháng này, chính là thời điểm ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2017 tới. Những chính sách được công bố, cùng với khả năng thực thi chúng cũng có thể sẽ là yếu tố lớn đến giá vàng, có thể khiến vàng giảm tiếp nhưng cũng có thể tăng vọt.

Như vậy có thể thấy, giá vàng ngày 5/1/2017 tới cũng như trong ngắn hạn sẽ diễn biến khó lường và gây khó khăn cho nhà đầu tư trong lựa chọn thời điểm đẩy mạnh giao dịch.

Tuy nhiên, một điểm khiến các nhà đầu tư có thể kỳ vọng hơn vào sự khởi sắc của giá vàng chính là làn sóng bắt đáy và nhu cầu vàng vật chất tăng vọt thời điểm sắp đến Tết cổ truyền ở một số nước châu Á, trong đó có Trung Quốc.
Giá vàng, USD tự do và ngân hàng đồng loạt giảm - vneconomy.vn 28/02/2017 17:23

Sáng nay, giá vàng miếng trong nước chịu sức ép giảm do giá...

Giá vàng hôm nay 28/2: Vàng giảm, tỷ giá đột ngột lao dốc - 24h.com.vn 28/02/2017 09:58

Mở phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước có phiên...

Giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ - vietstock.vn 28/02/2017 16:16

Giá vàng trong nước niêm yết tại một số công ty vàng bạc đá...

Vàng trong nước đi ngược xu hướng thế giới - Cafef.vn 28/02/2017 09:14

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước giảm...

Giá vàng lao dốc mạnh từ đỉnh 3,5 tháng - vnexpress.net 28/02/2017 08:11

Từ mức 1.263,8 USD, giá vàng rơi một mạch xuống 1.251 USD do...

Vàng leo dốc 3 phiên liên tiếp chờ tin từ Donald Trump - vietstock.vn 28/02/2017 14:39

Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục tăng nhẹ trong ngày thứ...

Giá vàng ngày 28/2/2017: Tiếp tục tăng mạnh? - 24h.com.vn 27/02/2017 15:00

Giá vàng ngày 28/2/2017: Chuyên gia và nhà đầu tư đều tin...

Giá vàng vượt 37 triệu đồng/lượng, USD tự do và ngân hàng cùng giảm - vneconomy.vn 27/02/2017 17:56

Mấy ngày gần đây, giá vàng thế giới tăng đáng kể, nhưng giá...

Cơ hội nào để giá vàng bứt phá trong tuần mới? - vietstock.vn 27/02/2017 16:37

Giá vàng trong nước niêm yết tại một số công ty vàng bạc đá...

USD lặng sóng, vàng giảm nhẹ - vnexpress.net 27/02/2017 09:20

Chứng kiến sự đi xuống của thị trường thế giới ngay khi mở...

Tỷ giá 2017 dự báo tăng 2-3% - 24h.com.vn 28/02/2017 08:15

Nhận định về triển vọng nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017,...

Sức ép tăng lãi suất - Cafef.vn 26/02/2017 07:26

Một số ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất huy động ở...

Đào tiền ảo, mất tiền thật - 24h.com.vn 25/02/2017 18:30

“Giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đối tượng điều...

USD tạo sóng, tỷ giá ngân hàng đắt hơn tại chợ đen - Cafef.vn 25/02/2017 18:09

Sau nhiều ngày tạo sóng trên thị trường, hiện tại, tỷ giá...

Liệu giá USD có tiếp tục tăng ? - Cafef.vn 24/02/2017 20:26

“Sóng” tăng tỷ giá trong nước những ngày gần đây phần nhiều...

NHNN chấm dứt vai trò quản trị của ông Trầm Bê và Trầm Khải Hòa tại Sacombank - ndh.vn 24/02/2017 17:05

(NDH) Ngày 24/2/2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết...

NHTW Trung Quốc sắp phát hành tiền ảo - Cafef.vn 24/02/2017 17:04

Thay vì dựa vào các bản khảo sát hàng tháng hay số liệu do...

Nở rộ “tín dụng đen”: Nâng cao ý thức phòng ngừa - Cafef.vn 24/02/2017 06:04

Trước và sau Tết Nguyên đán, tại nhiều điểm công cộng ở Hà...

Giải mã giá USD tăng bất thường - Cafef.vn 23/02/2017 09:21

Hơn một tuần nay, giá USD trên thị trường tăng vọt. Tỷ giá...

Doanh nghiệp đau đầu vì lãi suất bất ngờ tăng - Cafef.vn 23/02/2017 08:06

Dự báo lãi suất cho vay trong năm nay sẽ tăng thêm...

Thảo luận Chứng
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 16/09/2016 18:46
Khuyến nghị: Nhanh chóng Bán tháo danh mục hiện có. Chỉ cất giữ Obama.

Chúc các bác giao dịch thành công.

http://gocnhintraderknj.blogspot.com/2016/04/phan-tich-chi-so-vnindex.html

TraderKNJ - Hồ Chí Minh 05/09/2016 15:00
Vờ ni xuất hiện mô hình 2 đỉnh. Tuy nhiên mập vẫn chưa thi triển úp bô đại pháp.
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 15/06/2016 16:29
Vnindex tiếp tục Uptrend. Tuy nhiên rủi ro hiện ở mức cao: ptkt xuất hiện phân kỳ. Tình hình nợ công và nợ xấu không mấy sáng sủa.
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 14/06/2016 14:19
Các nguồn dữ liệu biểu đồ để phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam

http://gocnhintraderknj.blogspot.com/2016/06/bieu-o-phan-tich-chung-khoan-viet-nam.html

Biểu đồ Amibrokers

TraderKNJ - Hồ Chí Minh 06/06/2016 13:25
Hôm nay là ngày thực sự cần theo dõi sát sao vnindex vì thế nến úp bộ đại pháp đã xuất hiện

Xem phân tích chi tiết tại đây:
http://gocnhintraderknj.blogspot.com/2016/04/phan-tich-chi-so-vnindex.html

TraderKNJ - Hồ Chí Minh 06/06/2016 12:36
Bản tin thị trường 06/06/2016
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 03/06/2016 11:09
Bảng tin thị trường 03/06/2016
TraderKNJ - Hồ Chí Minh 31/05/2016 15:16
Vnindex đóng 618,44 tăng +3,94 khớp lệnh 121.509.400cp với tổng giá trị 2.179,08 tỷ. Đỉnh rất gần quanh 622

Xem chi tiết tại: http://gocnhintraderknj.blogspot.com/2016/04/phan-tich-chi-so-vnindex.html

kimnguyen - Đồng Nai 16/04/2016 11:29
Vnindex có 5 phiên xà quần quanh 58x, mà không thể đột phá, khối lượng thấp, tổng giá trị giao dịch không cao. Thời điểm này vào hàng thì rủi ro rất cao.

PTKT: chạm fibo1618 tại 586.4, kết hợp mô hình sóng elli trần. Khả năng sẽ khó tăng tiếp. Cần quan sát kỹ Vnindex tại vùng này.

PTCB: Dòng tiền đang được NHTW bơm ròng. Tỷ giá bắt đầu rục rịch. Vàng đang downtrend.

kimnguyen - Đồng Nai 15/04/2016 12:41
Sáng 15/4 thanh khoản rất kém.

http://vneconomy.vn/chung-khoan/chung-khoan-sang-154-thanh-khoan-rat-kem-20160415115528266.htm
kimnguyen - Đồng Nai 31/01/2016 16:44
Close 555 đón tết (gatrungvang)
kimnguyen - Đồng Nai 28/09/2015 12:50
Vờ ni vẫn tèo
kimnguyen - Đồng Nai 03/09/2015 11:57
Vnindex vẫn đang lùi
kimnguyen - Đồng Nai 31/08/2015 15:16
Về đâu em hỡi !!!
kimnguyen - Đồng Nai 26/08/2015 11:06
Vnindex: lực bắt đáy đã có. Tiến về 580. Maybe
Thư giãn - Sức khỏe
lưu niệm - Hồ Chí Minh 20/02/2017 06:39
Các hình thức lừa đảo đã được ngân hàng thường xuyên gửi khuyến cáo tới khách hàng, tuy nhiên theo ghi nhận thì vẫn có nhiều khách hàng của các ngân hàng tại Việt Nam gặp phải hiện tượng tương tự.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) vừa đưa ra những cảnh báo về xu thế giả mạo đối với dịch vụ internet banking.

Cụ thể, đối tượng lừa đảo tạo facebook giả mạo của những người thân, bạn bè của khách hàng và nhờ khách hàng nhận hộ tiền gửi qua các hình thức chuyển tiền từ nước ngoài.

Đối tượng lừa đảo sẽ cung cấp cho khách hàng đường link vào trang giả mạo các trang web chuyển tiền quốc tế. Nếu khách hàng nhập Tên truy cập (User name) và Mật khẩu (Password) trên đường link giả mạo này thì đã vô tình cung cấp thông tin để đối tượng lừa đảo ngay lập tức khởi tạo giao dịch chuyển tiền trên trang web của các ngân hàng.

Để hoàn tất giao dịch internet banking, các ngân hàng thường yêu cầu nhập mật khẩu 1 lần (one-time-password, viết tắt là OTP). Khi khách hàng nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo mã OTP (giao dịch do đối tượng lừa đảo khởi tạo) và nhập tiếp vào màn hình theo yêu cầu trên đường link giả mạo thì đã giúp đối tượng lừa đảo hoàn tất giao dịch gian lận trong khi vẫn nghĩ rằng mình đang thực hiện giao dịch nhận tiền từ nước ngoài.

Đây không phải là hình thức lừa đảo mới và cũng là một trong những nội dung đã được ngân hàng thường xuyên gửi khuyến cáo tới khách hàng, tuy nhiên theo ghi nhận thì vẫn có nhiều khách hàng của các ngân hàng tại Việt Nam gặp phải hiện tượng tương tự.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối KHÔNG:

1. Mở tài khoản và đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử cho người khác sử dụng.

2. Tiết lộ tên đăng nhập (username), mật khẩu truy cập, mã PIN của bất kỳ dịch vụ Ngân hàng điện tử, mã OTP, mã kích hoạt dịch vụ cho bất cứ ai qua bất kỳ kênh nào như điện thoại, email, mạng xã hội, ứng dụng, website, đường link lạ…

3. Chuyển tiền, nạp tiền vào số điện thoại do người khác chỉ định để làm thủ tục nhận thưởng/khuyến mại của Ngân hàng.

4. Không truy cập vào các đường link lạ, cẩn thận với những email, tin nhắn, hoặc các cuộc gọi thông báo trúng thưởng, nhận tiền, cảnh báo Tài khoản bạn bị nghi ngờ xâm nhập trái phép kèm theo việc yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân và thông tin truy cập dịch vụ.

5. Sử dụng tên truy cập và mật khẩu truy cập các Dịch vụ ngân hàng điện tử làm mật khẩu truy cập các hệ thống khác ngoài ngân hàng…

NÊN thực hiện:

1. Thay đổi mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng trực tuyến, Mobile Banking ngay lập tức sau khi phát hiện ra mình vừa click vào các đường link nghi ngờ giả mạo hoặc vô tình trả lời thông tin cho người lạ gọi tới.

2. Đăng ký sử dụng đồng thời dịch vụ SMS Banking để nhận tin nhắn thông báo biến động số dư để ngay lập tức biết được những giao dịch trên tài khoản nhằm hạn chế rủi ro và tổn thất đến mức thấp nhất.

3. Khi nhận được tin nhắn OTP, cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn (thông thường bao gồm: loại giao dịch, số tiền giao dịch, kênh giao dịch). Nếu nội dung tin nhắn không khớp đúng với giao dịch do chính khách hàng đang thực hiện, khách hàng tuyệt đối không nhập mã OTP này vào bất kỳ trang web nào hoặc tiết lộ cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

4. Khi hệ thống đang xử lý giao dịch, không thoát khỏi màn hình giao dịch và chờ thông báo kết quả từ hệ thống trước khi thực hiện các giao dịch khác.

5. Luôn nhớ Đăng xuất/Thoát khỏi hệ thống sau mỗi lần truy cập các dịch vụ Ngân hàng điện tử.

6. Thông báo tới ngân hàng ngay khi có các thay đổi thông tin giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, hộ chiếu); thay đổi số điện thoại sử dụng dịch vụ SMS Banking, Mobile Banking, Mobile Bankplus hoặc mất điện thoại...và yêu cầu khóa/ hủy các dịch vụ liên quan.

7. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu gặp bất kỳ vướng mắc nào cần được tư vấn giải đáp, khách hàng gọi tới số điện thoại hotline của ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ
lưu niệm - Hồ Chí Minh 28/01/2017 00:00
(firework) (firework) Chúc Mừng Năm Mới ĐINH DẬU 2017 (firework) (beerchung)
http://goldonline.vn/Trang-thu-gian/Video-tong-hop/Nhac/Ly-ruou-mung-hop-ca-Asia.aspx

lưu niệm - Hồ Chí Minh 16/01/2017 15:01
Nhạc Xuân hải ngoại mới 🌺 Tuyển Tập Nhạc Xuân (hoa)
https://www.youtube.com/watch?v=HhVDIrpi_Tw
lưu niệm - Hồ Chí Minh 16/01/2017 14:49
Liên Khúc Nhạc Xuân Hải Ngoại Chào Xuân Đinh Dậu 2017 (firework)
Đan Nguyên, Như Quỳnh, Quang Lê
https://www.youtube.com/watch?v=TaT09OiXS5Y
lưu niệm - Hồ Chí Minh 28/10/2016 06:28
Lý do không nên làm việc vì tiền
Mọi người làm việc vì tiền và để kiếm sống. Đây chính là thực tế. Nếu không có tiền, chúng ta không thể chi trả cho các nhu cầu thiết, như nơi ở, đồ ăn, quần áo. Tuy nhiên, bạn cũng không nên để tiền kiểm soát mình. Vì khi đó, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và sự thỏa mãn.

Vấn đề ngày nay là phần lớn mọi người làm những công việc mà họ không thích, chỉ để kiếm tiền. Họ cho rằng nếu kiếm đủ tiền để mua xe sang, quần áo đẹp, đồ điện tử xịn,... họ sẽ vui vẻ. Tuy nhiên, họ đã quên mất một điều - tiền không thể mua hạnh phúc.

Hãy làm việc mình thích và kiếm tiền từ chúng. Nếu không, bạn có thể gặp phải những vấn đề sau đây:

1. Bạn sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền

Kể cả bạn có là nhân viên được trả lương cao nhất ở cấp bậc của mình trong công ty, bạn sẽ vẫn cảm thấy thiệt thòi. Vì thế, bạn sẽ luôn phàn nàn về lương lậu và nói về việc ai đó được trả nhiều hơn, dù bạn xứng đáng hơn. Kết quả là bạn cảm thấy không hạnh phúc và không thỏa mãn.

2. Thường xuyên nhảy việc

Vì không vui vẻ và cảm thấy không được trả lương xứng đáng, bạn sẽ luôn nhìn sang các công ty khác mà bạn cảm thấy mình sẽ được trả nhiều hơn. Đó là lý do bạn sẽ nhảy việc thường xuyên. Đầu tiên, bạn có thể hạnh phúc một chút, vì được gặp người mới, và vào môi trường mới. Tuy nhiên, khi đã quen với nó rồi, cảm xúc này sẽ biến mất và bạn lại rơi vào tình trạng cũ, trừ phi công việc mới thực sự là đam mê của bạn.

3. Mắc nợ nhiều hơn

Một khi đã tốt nghiệp Đại học và đi làm, bạn sẽ phải trả nợ học phí. Sau đó, bạn có thể muốn mua nhà và lại đi vay tiền. Nhưng bạn vẫn muốn duy trì phong cách sống của mình, mua smartphone mới nhất hoặc đi châu Âu du lịch. Bạn tự tin với những khoản chi này vì nghĩ mình có thể trả chúng sua. Việc này sẽ sớm biến thành vòng luẩn quẩn, khi bạn lấy lương và chỉ dùng nó để trả nợ. Nạn sẽ mãi mắc kẹt trong công việc lương cao, dù không mấy thích thú, vì nó là cách duy nhất giúp bạn trả nợ.

4. Trở thành nô lệ đồng tiền

Sau một thời gian, tiền sẽ bắt đầu kiểm soát bạn, thay vì bạn kiếm soát chúng. Bạn sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền. Đừng quên rằng tiền không phải là điều quan trọng nhất thế giới. Vì thế, đừng để nó làm trung tâm cuộc sống của bạn. Hãy đi theo thứ khiến bạn cảm thấy mình đang sống và có niềm vui.

Hà Thu (theo Entrepreneur)
lưu niệm - Hồ Chí Minh 29/09/2016 06:22
Khách hàng tính toán với việc bị tự động cài hàng chục dịch vụ giá trị gia tăng, anh đã bị móc túi gần một triệu đồng mỗi tháng khi sử dụng cùng lúc nhiều số di động.

Cú pháp kiểm tra các dịch vụ Giá trị gia tăng đang sử dụng:
+ MobiFone: Soạn KT gửi 994
+ Viettel: Soạn TC gửi 1228
+ VinaPhone: Soạn TK gửi 123
http://goldonline.vn/Tin-RSS/Tin-Ngan-hang-Tien-te/Nguoi-dung-di-dong-bi-moc-tui-tien-trieu-moi-thang.aspx
lưu niệm - Hồ Chí Minh 09/05/2016 15:04
Câu chuyện cảm động về Mẹ khiến ai đọc cũng rơi nước mắt (hoahong)
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 20/04/2016 21:27
(mattroi) (hoahong)
lưu niệm - Hồ Chí Minh 19/04/2016 10:24
Những điều thú vị về trẻ sơ sinh khiến mẹ "té ngữa" (hoa)
kimnguyen - Đồng Nai 16/04/2016 17:25
Thư giãn cuối tuần
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 15/04/2016 21:15
Thư giãn cuối tuần
3 vị tướng người Nhật, Mỹ và Việt Nam thi xem quân đội của ai dũng cảm nhất.
Người Mỹ nói :
Bây giờ tôi cho 1 tiểu đội lính của mình vào một căn phòng. Sau khi tôi thả 1 sợi lông chạm đất thì 1 phút sau lính của tôi sẽ tự sát hết.
Quả đúng như vậy, sau khi vị tướng người Mỹ thả sợi lông xuống đất và đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng cầu kinh của binh sĩ Mỹ và một phút sau tất cả đều tự sát hết.
Đến lượt vị tướng người Nhật nói:
Cần gì phải 1 phút. Chỉ cần sợi lông chạm đất là lính của tôi sẽ tự sát hết.Khi ông ta thả sợi lông rồi vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng súng nổ và tất cả đều đã chết.
Đến lượt Vị tướng Việt thì ông cũng làm như vậy và ba vị tướng ngồi chờ.
Nhưng chờ đến nửa tiếng mà vẫn chưa nghe tiếng súng nên hai vị tướng kia cười chế diễu vị tướng Việt...
Nhưng rồi ông cười khẩy và dẫn hai vị tướng kia vào phòng.
Hai vị tướng kia há hốc mồm kinh ngạc vì tất cả anh lính đều đang nằm dưới sàn nhà.... thổi lông gà để không cho nó chạm đất......
ST
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 13/04/2016 23:32
(baibai) (buonngu)
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 13/04/2016 23:19
lưu niệm - Hồ Chí Minh 07/04/2016 15:16 (hoahong)
lưu niệm - Hồ Chí Minh 07/04/2016 15:16
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 07/04/2016 13:20
"mất thứ gì cũng không bằng mất nhân phẩm." (hoa)
Thanh Trà - Hồ Chí Minh 07/04/2016 13:20
BÀI HỌC VỀ SỰ DỐI TRÁ:
Cuối cùng có một lần, cô trực tiếp đến bộ phận nhân lực của một công ty, yêu cầu giám đốc đưa ra một lý do vì sao từ chối cô. Kết cục họ đưa ra một lí do khiến cô không ngờ.
"Thưa cô, chúng tôi không hề phân biệt chủng tộc, ngược lại chúng tôi rất coi trọng cô. Lúc cô đến phỏng vấn, chúng tôi đều rất hài lòng với môi trường giáo dục và trình độ học vấn của cô, thực ra nếu xét trên phương diện năng lực, cô chính là người mà chúng tôi tìm kiếm."
"Vậy tại sao công ty ngài lại không tuyển dụng tôi?"
"Bởi chúng tôi kiểm tra lịch sử tín dụng của cô và phát hiện ra cô đã từng ba lần bị phạt tiền vì tội trốn vé"
Chuyện này chứng tỏ hai điều:
Một là cô không coi trọng quy tắc. Cô lợi dụng những lỗ hổng trong quy tắc và sử dụng nó.
Hai, cô không xứng đáng được tin tưởng.
Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ mãi mãi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức.
Đạo đức là phẩm chất cơ bản nhất của con người, cũng là nhân cách của một người.
Một người dù ưu tú đến đâu nhưng nhân cách có vấn đề, cũng sẽ mất đi niềm tin và sự ủng hộ của người khác.
Tôi cho các bạn lời khuyên chân thành, trong sự nghiệp cần phải dựa vào năng lực và chân thành của bản thân, mất thứ gì cũng không bằng mất nhân phẩm. ( ST )
Thông báo ban Quản Trị
01/05/2013 22:38
Lượt xem 21804
Ban Quản trị không chịu trách nhiệm về tất cả tin post của các bạn và có quyền xử lý các tin post không phù hợp với đường hướng và quy định của web goldonline.vn
29/04/2013 14:39
Lượt xem 21230
Mobile: 090 999 3960
Email: goldonlinesys@gmail.com
Skype: golvn.sys
16/05/2014 10:20
Lượt xem 48686
thao tác :
- nhấp đúp vào icon kết nối mạng -> nhấp đúp Properties -> nhấp vào mục Internet Protocol (TCP/IP) => nhấp đúp vào Properties -> - nhập các thông số vào (xem hình minh họa) => nhấp ok Các thông số :
cách 1 :
DNS1 : 8.8.8.8 và DNS2: 208.67.222.222
cách 2 :
DNS1 : 208.67.220.220 và DNS2: 208.67.222.222
01/10/2013 09:40
Lượt xem 23363
Nhiếp ảnh viên Thầy Dự, chị Binboons và anh Lộc Phát.
19/06/2013 09:49
Lượt xem 21532
Đường hướng Diễn đàn, Ý nghĩa Logo, Chủ đề các Trang, và Thành phần Ban Quản trị.
29/04/2013 16:10
Lượt xem 21021
Phiên bản mobile vừa nhanh vừa nhẹ và cũng đầy đủ các chức năng như máy tính, dùng cho Ipad, Iphone và các loại điện thoại...
11/11/2013 15:29
Lượt xem 20972
Được sự ủy thác của một số ân nhân, sáng nay Mod đã đi Ba Tri trở lại Trường Tiểu học An Phú Trung để trao quà cho em Tường Vi (khối 3) và một số em học sinh khuyết tật còn lại...
30/09/2013 08:38
Lượt xem 20402
Chung tay gây Quỹ Học bổng hưởng ứng theo dự án của anh Chim Cúc Cu, danh sách các bạn 3 miền đất nước và hải ngoại:
chị chimcútcon, chị Julia, chị binboons, chị Huỳnh Uyên, chị xauvân, chị khonggian, chị Hảo thư, chị ThanhHuyền, chị thuphuong, chị H.Nhung, chị muathuroi, anh Đại bàng, anh Gấu tèo, anh Lộc Phát, anh Chim Cúc Cu, anh bovang, anh rongreu, anh NgocAnh (editor), anh chilinhsjc (editor) và chị Mod (Quản trị viên trang web) và một số bạn xin được ẩn danh…
29/04/2013 16:07
Lượt xem 19936
Server cũ chuyển sang server mới...
Đang tải bảng giá vàng...
Đang tải bảng tỷ giá...
Lực thị trường mua/bán
Kiến thức thị trường Vàng và Forex
25/05/2013 09:31
Lượt xem 71695
Vàng đương nhiên là quý rồi nhưng vàng cũng có nhiều loại khác nhau, từ 24K, 18K … cho tới 10K. Vậy những con số này có ý nghĩa gì đối với chất lượng vàng?
25/05/2013 19:47
Lượt xem 66752
1 ounce vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?
25/05/2013 08:04
Lượt xem 38056
vàng trắng là hợp chất đa nguyên tố không phải là một đơn chất trong bảng tuần hoàn MENDELEEP.
25/05/2013 09:56
Lượt xem 36733
Hãy cùng chúng tôi đọc những chia sẻ dưới đây để có thể lựa chọn được loại trang sức gắn đá quý phù hợp cho bạn nhất
25/05/2013 09:06
Lượt xem 35065
Để người tiêu dùng có thêm thông tin về nguyên liêu chế tác trang sức, vàng, bạc và các kim loại quý. Chúng tôi cung cấp tới quý vị một số hiểu biết cơ bản về nguyên liệu phụ, phụ liệu dùng trong gia công chế tác kim hoàn
16/07/2013 20:44
Lượt xem 34415
US Dollar Index là chỉ số đo sức mạnh của đô la Mỹ (USD) so với 6 đồng tiền chủ chốt khác.
25/05/2013 07:35
Lượt xem 33264
bóng ký và bóng phân đều là vàng, trong quá trình phân kim mà ra, tên này là tên người dân đặt cho
19/06/2013 09:17
Lượt xem 33117
* Mùa Hè (từ tháng 4 đến tháng 11): - Phiên Á bắt đầu từ 5h sáng - Phiên Âu bắt đầu từ 14h20 đến 22h20 - Phiên Mỹ bắt đầu từ 19h20 đến 4h sáng hôm sau
* Mùa Đông (từ tháng 11 đến tháng 4) : - Phiên Á bắt đầu từ 6h sáng - Phiên Âu bắt đầu từ 15h20 đến 23h20 - Phiên Mỹ bắt đầu từ 20h20 đến 5h sáng hôm sau
25/05/2013 09:47
Lượt xem 32505
Khi bạn được thừa hưởng một trang sức đá quý mà bạn không biết cách nào để nhận biết giá trị hay bạn muốn trờ thành một người sành sỏi về trang sức hơn, chúng tôi xin chia sẻ một vài thông tin có thể sẽ hữu ích cho bạn trong việc nhận biết đá quý.
03/05/2013 07:34
Lượt xem 32415
Chỉ số giá sản xuất (PPI) đo lường mức độ lạm phát trải qua bởi các nhà sản xuất...
25/05/2013 07:39
Lượt xem 30784
Khi đi mua nữ trang, chúng ta hay nghe nói về hai loại chất liệu là vàng trắng và bạch kim, làm thế nào để phân biệt chúng?
25/05/2013 09:50
Lượt xem 30414
Làm cách nào để phân biệt được kim cương thật và kim cương nhân tạo?
03/05/2013 09:17
Lượt xem 29622
Nợ chính phủ, còn gọi là Nợ công hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay...
25/05/2013 20:23
Lượt xem 29191
Các thông tin cơ bản : Mỹ, Biên bản cuộc họp của FOMC, Châu Á, Châu Âu
02/05/2013 14:38
Lượt xem 28889
Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda....
25/05/2013 08:27
Lượt xem 28726
Ngành nào cũng có các thuật ngữ riêng cho ngành đó. Trong giao dịch vàng cũng có các thuật ngữ riêng. bảng dưới đây liệt kê một số thuật ngữ hay được sử dung trong giao dịch vàng.
02/05/2013 14:29
Lượt xem 28709
Với lượng vàng nắm giữ khổng lồ, mỗi động thái mua bán của SPDR Gold Trust đều ảnh hưởng mạnh tới thị trường.
25/10/2013 06:11
Lượt xem 27514
Mua bán vàng là cách làm dễ dàng nhất với các nhà đầu tư cá nhân, kể cả mua dưới dạng vật chất hay trên tài khoản.
24/05/2013 15:49
Lượt xem 27086
Trailing stop là một công cụ hiệu quả trong MT4 giúp trader tối đa hoá lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro. Công cụ này cực kì hữu ích khi nó tự động di chuyển mức stop loss cùng chiều với xu hướng giá mà trader kì vọng
25/05/2013 19:56
Lượt xem 27049
Giảm lạm phát là việc giảm mức độ lạm phát theo thời gian, còn giảm phát là mức độ giảm xuống dưới 0%.